ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 32/2016: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΩΣ ΔΑΣΩΝ Ή ΩΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ (ΦΕΚ 46/Α/2016)

35.jpg_forest

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το Προεδρικό Διάταγμα 32/2016 «Ορισμός επιστημονικών κριτηρίων και συνεκτιμώμενων στοιχείων για την υπαγωγή εκτάσεων στις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979».

http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160404022658_4.pdf

Related posts