Στις αρωματικές ύλες ζωοτροφών βάζει όρια η ΕΕ

AFFBA2E96A3FB50A758681CB0DDCA4B3

Μια πρώτη παρτίδα αδειών για χρήση αρωματικών υλών στις ζωοτροφές εγκρίθηκε από την Κομισιόν στις 17 Ιανουαρίου και αφορά περισσότερες από 150 ουσίες Καθορισμένης Χημικής Σύστασης.

Νέες άδειες χρήσης για περισσότερες από 150 ουσίες Καθορισμένης Χημικής Σύστασης.

Πρόκειται για 15 φακέλους που είχαν υποβληθεί στην Κομισιόν και την Ανώτατη Αρχή για Ασφάλεια Τροφίμων (EFSA) από την Feed Flavorings Authorization Consortia (FFAC) το 2010 για νέα αδειοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού 1831/2003.

Οι εν λόγω νέες άδειες χρήσης αρωματικών υλών έχουν σημαντικές διαφορές από τις προηγούμενες άδειες με την Οδηγία 70/524/EEC. Ενώ, στην προηγούμενη αδειοδότηση δεν υπήρχαν όρια για την προσθήκη της μεγαλύτερης πλειοψηφίας αρωματικών ουσιών στις ζωοτροφές, οι νέες άδειες  έχουν στην πλειοψηφία τους ένα προτεινόμενο επίπεδο χρήσης για όλα τα καρυκεύματα, ενώ κάποιες από αυτές έχουν ανώτατο επιτρεπτό όριο. Τα προτεινόμενα όρια χρήσης πρέπει να ελεγχθούν για κάθε αρωματική ύλη στα σκευάσματα ανάλογα με τα ζώα στα οποία απευθύνονται.

Νέες άδειες χρήσης για περισσότερες από 150 ουσίες Καθορισμένης Χημικής Σύστασης.

Οι νέες αδειοδοτήσεις προβλέπουν επίσης, ότι αν τα σκευάσματα υπερβαίνουν τα προτεινόμενα επίπεδα αρωματικών υλών, αυτό πρέπει να αναφέρεται στις ετικέτες των προϊόντων, και να  περιλαμβάνει το όνομα της δραστικής ουσίας, τον αριθμό ταυτοποίησης, το όνομα της πρόσθετης ουσίας και την ποσότητα της δραστικής ουσίας που προστίθεται.

Ακόμη, οι ζωοτροφές που περιλαμβάνουν αρωματικές ύλες για τις οποίες πλέον τίθενται ανώτατα όρια πρέπει να επισημαίνονται ανάλογα, όπως  γίνεται για κάθε είδος πρόσθετης ουσίας για την οποία υπάρχει ποσοτικός περιορισμός στις ζωοτροφές.

Με τους νέους αυτούς όρους οι εταιρείες οφείλουν να ελέγξουν ξανά τη σύσταση των προϊόντων τους, τις ετικέτες και τα έγγραφα των προϊόντων και να διαβεβαιώσουν ότι συμμορφώνονται με τα εξής:

-Η ετικέτα της πρόσθετης ύλης πρέπει να περιλαμβάνει «την προτεινόμενη ανώτατη περιεκτικότητα στη δραστική ουσία σε μια πλήρη ζωοτροφή με επίπεδο υγρασίας 12%»

-Το περιεχόμενο της αρωματικής ουσίας στο σκεύασαμα, αναφορικά με το προτεινόμενο περιεχόμενο, όπως περιγράφεται στη στήλη «άλλες διατάξεις» του εισαγωγικού παραρτήματος του αντίστοιχου κανονισμού

-Σε περίπτωση που έχει γίνει υπέρβαση στα προτεινόμενα επίπεδα, το όνομα της δραστικής ουσίας, το όνομα της γευστικής ουσίας, ο αριθμός ταυτοποίησης και η ποσότητα της καθορισμένης χημικής ουσίας που προστίθεται θα πρέπει να αναφέρονται στην ετικέτα των προμειγμάτων, των ζωοτροφών και των συμπυκνωμένων ζωοτροφών (και των τροφών κατοικίδιων)

-Οι αρωματικές ύλες των ζωοτροφών που τώρα υπόκεινται σε περιορισμό, πρέπει να επισημαίνονται εξ ορισμού και σύμφωνα με τα άρθρα 16 του Κανονισμού (EC) 1831/2003 ή του Κανονισμού (EC) 767/2009 όπως εφαρμόζονται.

Η μεταβατική περίοδος για την υλοποίηση των νέων προϋποθέσεων για τη χρήση των αρωματικών υλών και την ετικέτα για κάθε τύπο ζωοτροφής είναι:

-6 Αυγούστου 2017: για πρόσθετα και προμείγματα που περιλαμβάνουν αυτά τα πρόσθετα

-6 Φεβρουαρίου 2018: για συμπυκνωμένες ζωοτροφές και προϊόντα ζωοτροφών για ζώα που προορίζονται για παραγωγής τροφίμων

-6 Φεβρουαρίου 2019: για συμπυκνωμένες ζωοτροφές και προϊόντα ζωοτροφών για ζώα που δεν προορίζονται για παραγωγή τροφίμων .

Πηγή: www.agronews.gr

Related posts