Τη Δευτέρα τα μέτρα αγοράς ξανά στο συμβούλιο Γεωργίας | Agronews.gr

723F0D25D9ACF427A4354697E55978CD

Τη Δευτέρα 11 Απριλίου πραγματοποιείται στο Λουξεμβούργο το Συμβούλιο υπουργών γεωργίας και αλιείας, στο οποίο η Κομισιόν θα ενημερώσει τους υπουργούς γεωργίας των κρατών μελών για τις εξελίξεις στον αγροτικό κλάδο δεδομένων των δύσκολων συνθηκών.

Ειδικότερα, έμφαση θα δοθεί στους τομείς του χοιρινού κρέατος, των γαλακτοκομικών και των λαχανικών. Επίσης, θα γίνει ενημέρωση για τα μέτρα στήριξης της αγοράς που είχαν αποφασιστεί στις 14 Μαρτίου και είχαν ως σκοπό να βελτιώσουν την κατάσταση των ευρωπαίων αγροτών.

Μέτρα για αντιμετώπιση της κρίσης των τιμών.                    

  Βασικά σημεία σχετικά με τον τομέα των φρούτων και λαχανικών που θα συζητηθούν στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας της Ε.Ε στο Λουξεμβούργο είναι τα εξής:

  • Ενεργοποίηση όλων των κατάλληλων μέτρων , συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων μέτρων στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( «ο κανονισμός ΚΟΑ»), για  ανακούφιση της τρέχουσας κατάστασης της αγοράς.
  • Συνέχιση διπλωματικών πρωτοβουλιών για νέες αγορές τρίτων χωρών για τις γεωργικές εξαγωγές της ΕΕ.
  • Ένταση προσπαθειών για τακτοποίηση των συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας, σε στενή συνεργασία με την Προεδρία του Συμβουλίου, και ιδίως για να διευκολυνθεί η επανάληψη του εμπορίου των προϊόντων που καλύπτονται από την απαγόρευση SPS.
  • Εξέταση παράτασης κατά ένα έτος από τις 30 Ιουνίου 2016,  έκτακτων μέτρων για τα φρούτα και τα λαχανικά λόγω της απαγόρευσης των εισαγωγών από τη Ρωσία.
  • Εξέταση βελτίωσης λειτουργίας του συστήματος απόσυρσης για τα φρούτα και τα λαχανικά ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τις παραπάνω αρχές.
  • Εξασφάλιση των συμφερόντων των ευρωπαίων παραγωγών για επαρκή προστασία τους στις επικείμενες διαπραγματεύσεις ΣΕΣ, συμπεριλαμβανομένων ΤΤΙΡ και της Mercosur, ιδιαίτερα για τους ευαίσθητους τομείς της ΕΕ.
  • Εξέταση προτάσεων για κατάλληλα εργαλεία διαχείρισης του κινδύνου, αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, οι συμβάσεις σταθερής τιμής κ.λ.π.

Τις προτάσεις της για τους αγρότες στην Ολλανδική Προεδρία θα καταθέσει η Copa-Cogeca.

 

 

Σε ανάρτηση στο facebook προχώρησαν οι ευρωπαϊκές αγροτοσυνεταιριστικές οργανώσεις Copa-Cogeca σχετικά με το νέο Συμβούλιο υπουργών γεωργίας: «Εν μέσω των συνεχιζόμενων αγροτικών κινητοποιήσεις, οι υπουργοί γεωργίας της ΕΕ αναμένεται να συζητήσουν για τη δύσκολη κατάσταση των αγροτικών αγορών τη Δευτέρα 11 Απριλίου. Έτσι, εκπρόσωποι της Copa-Cogeca θα συναντηθούν με την Ολλανδική Προεδρία για να εκφράσουν τις απόψεις τους. Η Copa-Cogeca πιστεύει ότι το πακέτο μέτρων που αποφασίστηκε τον Μάρτιο αποτελεί μια θετική εξέλιξη αλλά δεν φαίνεται ποια μπορεί να είναι τα πρακτικά του αποτελέσματα»

Αλιεία

Όσον αφορά την αλιεία, οι υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με έναν κανονισμό για τη βελτίωση των αλιευτικών πόρων και την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Ο πρόχειρος κανονισμός εστιάζει στην απλοποίηση, τον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και την ενδυνάμωση μιας μακροπρόθεσμης προσέγγισης και διαχείριση των πόρων συμπεριλαμβανομένων:αντιμετώπιση του προβλήματος των απορρίψεων ψαριών περιφερειοποίηση μεγαλύτερη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών μεγαλύτερη ευθύνη της βιομηχανίας.

Το Συμβούλιο θα ενημερωθεί, επίσης, για τις συζητήσεις σχετικά με τον κανονισμό για τη βελτίωση της συλλογής και χρήσης των δεδομένων στον τομέα της αλιείας. Η πρόταση αυτή έχει ως στόχο να ευθυγραμμίσει το ισχύον πλαίσιο συλλογής δεδομένων της ΕΕ με τη νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική και να βελτιώσει την απλοποίηση του ισχύοντος συστήματος.

Δείτε εδώ περισσότερα για τη «Διαχείριση των ιχθυαποθεμάτων της ΕΕ».

Αναλυτικά (στα αγγλικά) η ατζέντα του Συμβουλίου υπουργών γεωργίας για τις 11 Απριλίου 2016.

Πηγή: Τη Δευτέρα τα μέτρα αγοράς ξανά στο συμβούλιο Γεωργίας | Agronews.gr

Related posts