ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

5D470BEFA615F6CC23DB89B472280496

Υπογράφηκε από τον Αναπληρωτή υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κοινή υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την οποία αναπροσαρμόζονται τα παράβολα εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής και προσφυγής κατά της διαγραφής των επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού στα αντίστοιχα μητρώα προσφυγής κατά της απόρριψης εγγραφής ποικιλίας στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών.

διαβάστε εδώ περισσότερα: http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160504025146_4.pdf

Related posts