Υ.Α. 491/34550/21-3-2016: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ (ΦΕΚ 838/Β/2016)

melisses

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Υπουργική Απόφαση 491/34550/21-3-2016 «Έγκριση πίστωσης για το έτος 2016 για την εφαρμογή του προγράμματος για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2014−2016, σε εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 1234/2007, 797/2004 και 917/2004».

http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160401035117_4.pdf

Related posts