Υ.Α. 1882/68998/14-6-2016: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΦΕΚ 1739/Β/2016)

Υ.Α. 1882/68998/14-6-2016: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΦΕΚ 1739/Β/2016)

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 1882/68998/14-6-2016 «Τροποποίηση της αριθμ. 1406/52601/04-5-2016 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ τ.Β΄ 1291/2016) «Καθορισμός λεπτομερειών σχετικά με την διαδικασία μεταβίβασης των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, σε εφαρμογή των διατάξεων των καν(ΕΕ) 1307/2013 και 639/2014»».

Read More

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Η περιβαλλοντική μη κυβερνητική οργάνωση Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS προκηρύσσει θέση πλήρους απασχόλησης συνεργάτη Παράκτιας Διαχείρισης. Ο/Η συνεργάτης/ιδα θα απασχοληθεί σε θέματα πολιτικών, δράσεων και πληροφόρησης σχετικά με την προστασία και τη διαχείριση του παράκτιου και θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Read More

ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ

ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ

Με ανακοίνωσή του το Υπ.Α.Α.Τ. επισημαίνει ότι στην Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) με αρ. 1406/52601/4-5-2016 (ΦΕΚ 1291Β΄) ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με την διαδικασία μεταβίβασης των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης και όχι εκμεταλλεύσεων.

Read More

ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Με Υπουργική Απόφαση που υπεγράφη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλη Αποστόλου η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης έτους 2016 παρατείνεται ως την Πέμπτη, 30/06/2016. Πρόκειται για τη δεύτερη και τελευταία παράταση που δίνεται στην υποβολή των αιτήσεων μεταβίβασης έτους 2016, λαμβάνοντας υπόψη τον αυξημένο αριθμό των αιτήσεων μεταβίβασης 2016 και έχοντας επίγνωση του λιγοστού χρόνου, τον οποίο είχαν στη διάθεση τους τόσο οι γεωργοί όσο και οι φορείς υποβοήθησης υποβολής της ΕΑΕ 2016 μετά την ανακοίνωση των οριστικών δικαιωμάτων.

Read More

ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΚΥΑ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΚΥΑ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Υπογράφηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και διαβιβάστηκε προς Υπογραφή στον υπουργό Οικονομικών, η Κ.Υ.Α. για την έγκριση του προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης ζωικού κεφαλαίου για το έτος 2016, η οποία ισχύει από 01/01/2016 έως 31/12/2016.

Read More

ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Υπογράφηκε από τον Αναπληρωτή υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κοινή υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την οποία αναπροσαρμόζονται τα παράβολα εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής και προσφυγής κατά της διαγραφής των επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού στα αντίστοιχα μητρώα προσφυγής κατά της απόρριψης εγγραφής ποικιλίας στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών.

Read More