«Προτάσεις για την τροποποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ορθολογική Χρήση Γεωργικών φαρμάκων»

«Προτάσεις για την τροποποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ορθολογική Χρήση Γεωργικών φαρμάκων»

Το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., στα διαδικασίας διαβούλευσης για την τροποποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης που αφορά την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων, κατέθεσε τις προτάσεις του που αφορούν την κατάρτιση των επαγγελματιών χρηστών φυτοπροστατευτικών προϊόντων και την πιστοποίηση γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων. Διαβάστε περισσότερα εδώ: http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160328030032_4.pdf

Read More

«Τροποποίηση εθνικού σχεδίου δράσης για την ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων»

«Τροποποίηση εθνικού σχεδίου δράσης για την ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων»

Τις παρατηρήσεις και προτάσεις του επί της τροποποίησης του εθνικού σχεδίου δράσης για την ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων, κατέθεσε το Παράρτημα Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Διαβάστε περισσότερα εδώ:  http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160330035237_4.pdf

Read More

«Προτάσεις για την τροποποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ορθολογική Χρήση Γεωργικών φαρμάκων»

«Προτάσεις για την τροποποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ορθολογική Χρήση Γεωργικών φαρμάκων»

Το Παράρτημα Ηπείρου και Νήσων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., κατέθεσε τις προτάσεις του για την κατάρτιση των επαγγελματιών χρηστών γεωργικών φαρμάκων και την πιστοποίηση των γνώσεων τους. Διαβάστε περισσότερα εδώ:  http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160330035023_4.pdf

Read More