Νέο σύστημα ηλεκτρονικής πιστοποίησης βιολογικών 

Νέο σύστημα ηλεκτρονικής πιστοποίησης βιολογικών 

Ένα νέο σύστημα ηλεκτρονικής πιστοποίησης αρχίζει να ισχύει από την Τετάρτη 19 Απριλίου, για την καλύτερη παρακολούθηση των εισαγωγών βιολογικών προϊόντων, το οποίο, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα αναδείξει την ΕΕ σε παγκόσμιο ηγέτη όσον αφορά την ιχνηλασιμότητα και τη συλλογή αξιόπιστων δεδομένων για το εμπόριο των προϊόντων αυτών. Το πρωτοποριακό αυτό σύστημα ηλεκτρονικής πιστοποίησης θα συμβάλει στην ενίσχυση των διατάξεων για την ασφάλεια των τροφίμων και στη μείωση των πιθανών περιπτώσεων απάτης. Αναμένεται επίσης ότι θα μειώσει τον διοικητικό φόρτο των επιχειρήσεων και των αρχών και ότι θα…

Read More

Alagonia Taygetos View 

Alagonia Taygetos View 

Ζήστε μια αξέχαστη εμπειρία στην καρδιά του Ταΰγετου! Για τολμηρούς φυσιολάτρες, οικογένειες με παιδιά και για κάθε είδους αθλητικές δραστηριότητες σε μια προστατευόμενη περιοχή NATURA μέσα στο δάσος και δίπλα στους καταρράκτες του ιστορικού χωριού της Αλαγονίας! Πηγή: Alagonia Taygetos View – Σπίτια προς ενοικίαση στην/στο Alagonia, Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδα και Ιόνιο, Ελλάδα

Read More

Βιολογική Γεωργία

Βιολογική Γεωργία

Η βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία διαφέρει από την λεγόμενη συμβατική, γιατί βασίζεται σε μία ολοκληρωμένη και αειφορική χρήση των φυσικών πόρων και του αγροτικού οικοσυστήματος. Χαρακτηριστική διαφορά εντοπίζεται στο ότι δεν επιτρέπεται η χρήση συνθετικών χημικών ουσιών για τη θρέψη και προστασία των φυτών (λιπάσματα) και τη θρέψη των ζώων (ζωοτροφές). Σεβόμενη τις αρχές της αειφορίας, η βιολογική παραγωγή αποτελεί ένα συνολικό σύστημα διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και παραγωγής τροφίμων. Συνδυάζει βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές, υψηλό βαθμό βιοποικιλότητας, διατήρηση των φυσικών πόρων, εφαρμογή υψηλού επιπέδου προτύπων στη μεταχείριση των ζώων και…

Read More

Έρχεται Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων και στην Ελλάδα 

Έρχεται Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων και στην Ελλάδα 

Εναρμονισμένο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων ολοκληρώνει το θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων και συμβάλλει αποφασιστικά στην εναρμόνισή του με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, ώστε να αποτραπεί η περαιτέρω επιβολή χρηματικών κυρώσεων στην χώρα. Αυτό ανακοίνωσε το ΥΠΕΝ, με αφορμή ενημερωτικές εκδηλώσεις που πρόκειται να λάβουν χώρα στο υπουργείο, παρουσία του αναπληρωτή υπουργού ΠΕΝ Σωκράτη Φάμελλου. Στις εκδηλώσεις έχουν κληθεί να παραστούν οι παραγωγικοί φορείς (13/02) και οι Δήμοι (14/02) που υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση και είναι υπόχρεοι εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων. Στόχος των δύο συναντήσεων είναι η…

Read More