Η καλλιέργεια της πατάτας

EIΣAΓΩΓH H καλλιέργεια πατατών στην Kύπρο αποτελεί µια σηµαντική πηγή εισοδήµατος για τους παραγωγούς και εξίσου σηµαντική πηγή συναλλάγµατος για τον τόπο. Yπολογίζεται ότι το 33% του συναλλάγµατος από τις εξαγωγές γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων ή 50% περίπου των γεωργικών προϊόντων προέρχεται από τις εξαγωγές πρώιµων πατατών στις χώρες της Ηπειρωτικής Eυρώπης, του Hνωµένου Bασιλείου και της Σκανδιναβίας και ανέρχεται σε £11 εκ. περίπου (επίσηµα στοιχεία 2002, Στατιστικής Υπηρεσίας). Λόγω ακριβώς της σπουδαιότητας της πατατοκαλλιέργειας για τον τόπο µας, το Tµήµα Γεωργίας ετοίµασε το φυλλάδιο αυτό µε σκοπό να δώσει όλες τις…

Περισσότερα