Πηγές Αγίου Παύλου

 Η ορθολογική αξιοποίηση των υδατικών πόρων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση των συνθηκών βιωσιμότητας ενός οικοσυστήματος. Μέσω της αειφορικής διαχείρισης των υπόγειων και επιφανειακών υδατικών πόρων επιτυγχάνεται η εξασφάλιση των αναγκαίων αποθεμάτων για τη διατήρηση της ισορροπίας του φυσικού περιβάλλοντος ενώ παράλληλα καθίσταται δυνατή η ικανοποίηση των αναγκών για ύδρευση και άρδευση.

 Χαρακτηριστικό παράδειγμαδιαχείρισης υδάτινων πόρων σε ευρεία κλίμακαόπως υδροδότησης αρκετών οικισμών και άρδευσης πολλών καλλιεργήσιμων εκτάσεων, αποτελεί η Τοπική Κοινότητα Πολυλόφου Μεσσηνίας. Σε τοπικό επίπεδο η εν λόγω περιοχή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική λόγω των πηγών που βρίσκονται κάτω από την Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων της κοινότητας από τις οποίες τροφοδοτείται με νερό ένας μεγάλος αριθμός οικισμών καθώς και πολυάριθμες καλλιέργειες.

 Ο Πολύλοφος αποτελεί Τοπικό διαμέρισμα του Δήμου Μεσσήνης ενώ αριθμεί 93 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Οι μόνιμοι κάτοικοι της τοπικής κοινότητας Πολυλόφου ασχολούνται κυρίως με τη γεωργία λόγω των εύφορων εδαφώντης περιοχής. Η τοπική παραγωγή αγροτικών προϊόντων περιλαμβάνει κυρίως το ελαιόλαδο, τις ελιές, τα σύκα και τις σταφίδες. Σε απόσταση ενός χιλιομέτρου νότια του Πολύλοφου εντοπίζεται η Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Από το σημείο αυτό αναβλύζουν πηγές που τροφοδοτούν την ευρύτερη περιοχή με νερό. Συγκεκριμένα από τις πηγές υδροδοτούνται 13 Δημοτικά διαμερίσματα καθώς και η πόλη της Μεσσήνης με πληθυσμό 6.065 κατοίκων. Η παρατηρούμενη παροχή στις πηγές ξεπερνά τα 100 μ3/ώρα ενώ πλησίον των πηγών δημιουργείται υδατόρεμμα ιδιαίτερης οικολογικής σημασίας και εν συνεχεία ο μοναδικής φυσικής ομορφιάς καταρράκτης της περιοχής.

 Στα ανάντη των πηγών Αγίου Παύλου έχουν ανορυχθεί γεωτρήσεις με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών της ευρύτερης περιοχής σε νερόΗ ανάγκη υδροδότησης αρκετών δημοτικών διαμερισμάτων και ταυτόχρονα της έδρας του Δήμου Μεσσήνης απότις πηγές Αγίου Παύλουοδηγεί αναπόφευκτα σε διαρκή χρήση των υφιστάμενων γεωτρήσεων με υψηλές παροχές. Επιπλέον οι θέσεις των γεωτρήσεων οι οποίες εντοπίζονται σε πολύ μικρή απόσταση από τις πηγές, παρεμποδίζουν την ικανοποιητική τροφοδοσία του υδατορέμματος που δημιουργείται στα κατάντη των πηγών. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω παρατηρείται μείωση της παροχής των πηγών στο υδατόρεμμα με συνέπεια την αισθητική αλλοίωση και υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής. Επίσης η μείωση των υδάτων στο υδατόρεμμα περιορίζει τη δυνατότητα άρδευσης των καλλιεργειών που εκτείνονται κατά μήκος του.

 Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση της ισορροπίας οποιουδήποτε οικοσυστήματος αποτελεί η εξασφάλιση της αναγκαίας ποσότητας ύδατος. Η οικολογική παροχή νερού είναι η ποσότητα νερού που χρειάζεται να διατηρεί ένας ποταμός ή υδατόρεμμα στο τμήμα του που βρίσκεται κατάντη υδροηλεκτρικών ή αντλητικών εγκαταστάσεων προκειμένου να προστατεύεται η βιοποικιλότητα του ποτάμιου οικοσυστήματος. Στην προκειμένη περίπτωση παρατηρείται σημαντικός περιορισμός της οικολογικής παροχής του υδατορέμματος των πηγών Αγίου ΠαύλουΣύμφωνα με τη μείωση της παροχής του υδατορέμματος που έχει παρατηρηθεί, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής με μη αναστρέψιμες επιπτώσεις.

 

 

NewsLetter

Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε κάθε νέα δημοσίευση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο