Η αυξηµένη υγρασία πολλαπλασιάζει το γλοιοσπόριο στις ελιές

Το γλοιοσπόριο ή παστέλλα είναι ένα από τα σοβαρά φυτοπαθογόνα της ελιάς, οφείλεται στο µύκητα Gloeosporium olivarum, ο οποίος προσβάλλει κυρίως τους καρπούς όταν πλησιάζουν στην ωρίµανση ή όταν είναι ώριµοι και αποτελεί ένα σοβαρό πρόβληµα για την παραγωγή, προκαλώντας σήψη.

Η βασική αιτία εκδήλωσης της νόσου είναι η αυξηµένη υγρασία. Οι ελιές που προσβάλλονται πέφτουν πρόωρα, µειώνοντας την απόδοση της συγκοµιδής και στο στάδιο της ελαιοπαραγωγής παράγουν λάδι χαµηλής ποιότητας, πολύ θολό και µε υψηλό βαθµό οξύτητας. Επιβάλλεται µείωση της σχετικής υγρασίας στο περιβάλλον των δέντρων µε κατάλληλο κλάδεµα για αερισµό της κόµης και ψεκασµός µέχρι απορροής µε χαλκούχο µυκητοκτόνο αµέσως µετά τη συγκοµιδή. Η αντιµετώπιση του γλοιοσπορίου µπορεί να γίνει το φθινόπωρο, όταν ο καρπός αρχίζει να ωριµάζει, µε χαλκούχα σκευάσµατα και επανάληψη µετά από 20-25 περίπου ηµέρες. Πηγή:www.agronews.gr

NewsLetter

Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε κάθε νέα δημοσίευση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο