Ως 22/12 δήλωση συγκομιδής για οινοστάφυλα

Παράταση μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου δίνει με έκτακτη εγκύκλιό του το τμήμα αμπέλου και Ελαίας του υπουργείου, στην προθεσμία της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης και υποβολής των δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2015, που έληγε στις 30 Νοεμβρίου.

Πιο αναλυτικά, το τμήμα Αμπέλου και Ελαίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, με σημερινή του ανακοίνωση ενημερώνει τους αμπελουργούς με την υπ’ αρ. 5700/131925/30.11.2015 εγκύκλιό του ότι η συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2015, μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ, θα παραταθεί μέχρι την 22η Δεκεμβρίου 2015.

Υπενθυμίζεται ότι οι αμπελουργοί που δεν έχουν φέτος παραγωγή σταφυλιών, οφείλουν να υποβάλλουν μηδενική δήλωση συγκομιδής.

Βρείτε εδώ τη σχετική εγκύκλιο με την Παράταση ηλεκτρονικών δηλώσεων συγκομιδής οινοστάφυλων.pdf

Ως 15 Δεκεμβρίου δηλώσεις για νέες άδειες οινάμπελων

Σημειωτέον ότι οι αμπελουργοί καλούνται μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου να υποβάλλουν και τις δηλώσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση αδειών φυτεύσεων καλούνται, βάση τις οποίες το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα μοιράσει την «πίτα» των αδειών μετά το 2016, καθορίζοντας τα κριτήρια επιλογής και τον αριθμό των αδειών που θα δοθούν ανά Περιφέρεια.

Όπως αναφέρει η απόφαση με Αριθ. Πρωτ: 5092/119961 του υπουργείου, οι αμπελουργοί μπορούν να καταθέτουν τις δηλώσεις τους στις κατά τόπους ΔΑΟΚ μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2015, μέσα στις οποίες θα καταγράφουν τα εξής ελάχιστα στοιχεία:

i) της αιτούμενης έκτασης

ii) της περιοχής (Νομός) στην οποία υποβάλλεται η δήλωση αυτή καθώς και

iii) αν ο ενδιαφερόμενος διαθέτει ιδιόκτητο ή ενοικιαζόμενο αγροτεμάχιο για την αιτούμενη έκταση.

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι οι συγκεκριμένες δηλώσεις ενδιαφέροντος δεν αποτελούν αίτηση για χορήγηση άδειας φύτευσης καθώς η διαδικασία σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και προτεραιότητας που θα αποφασιστούν θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά από 1ης Μαρτίου 2016.

Η Διεύθυνση Ηρακλείου καλεί τους αμπελουργούς

Mε ανακοίνωσή της, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου καλεί τους παραγωγούς που ενδιαφέρονται για τη χορήγηση νέων Αδειών Φύτευσης Οινοποιήσιμων Ποικιλιών Αμπέλου για το έτος 2016, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 1308/2013, να υποβάλουν δήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση των αδειών αυτών.

Οι δηλώσεις αυτές θα υποβάλλονται έως 15 Δεκεμβρίου 2015 στην Γραμματεία της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (Ν. Πλαστήρα 100 – 2ος όροφος), όπου θα υπάρχουν και τα αντίστοιχα έντυπα και θα περιέχουν τα παρακάτω ελάχιστα στοιχεία :

1)Την αιτούμενη έκταση

2)Την περιοχή (Νομός) στην οποία υποβάλλεται η δήλωση αυτή και

3)Αν ο ενδιαφερόμενος διαθέτει ιδιόκτητο ή ενοικιαζόμενο αγροτεμάχιο για την αιτούμενη έκταση.

Διευκρινίζεται ότι οι συγκεκριμένες δηλώσεις ενδιαφέροντος δεν αποτελούν αίτηση για χορήγηση άδειας φύτευσης καθώς η διαδικασία σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και προτεραιότητας που θα αποφασιστούν θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά από 1ης Μαρτίου 2016.

Επίσης ενημερώνονται οι παραγωγοί ότι, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί μέχρι αυτή τη στιγμή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι Άδειες Φύτευσης που θα χορηγούνται από το 2016 και μετά δεν θα ενισχύονται οικονομικά μέσω του προγράμματος Αναδιάρθρωσης (για τις άδειες φύτευσης ενισχύεται μόνο η δράση της υποστύλωσης).

Αντίθετα Δικαιώματα Φύτευσης μέσω του Εθνικού Αποθεματικού, Δικαιώματα Αναφύτευσης και Δικαιώματα από Μεταβίβαση που έχουν χορηγηθεί έως τις 31/12/2015 είτε έχουν μετατραπεί σε Άδειες είτε όχι, ενισχύονται μέσω του προγράμματος αναδιάρθρωσης κανονικά. Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία, στα τηλέφωνα 2810 – 309203 και 2810 – 309270.

Χωρίς την στήριξη αναδιάρθρωσης οι νέες άδειες

Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί μέχρι αυτή τη στιγμή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι άδειες φύτευσης που θα χορηγούνται από το 2016 και μετά δεν ενισχύονται οικονομικά μέσω του προγράμματος αναδιάρθρωσης (για τις άδειες φύτευσης ενισχύεται μόνο η δράση της υποστύλωσης), όπως αναφέρει η απόφαση.

Αντίθετα δικαιώματα φύτευσης μέσω του Εθνικού Αποθεματικού, δικαιώματα αναφύτευσης και δικαιώματα από μεταβίβαση που έχουν χορηγηθεί έως τις 31/12/2015 είτε έχουν μετατραπεί σε άδειες είτε όχι, ενισχύονται μέσω του προγράμματος αναδιάρθρωσης κανονικά.

Αναλυτικά η απόφαση με Θέμα: «Δηλώσεις ενδιαφέροντος για τη χορήγηση αδειών φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου σύμφωνα με τον Καν (ΕE) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».

ΘΕΜΑ: «Δηλώσεις ενδιαφέροντος για τη χορήγηση αδειών φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου σύμφωνα με τον Καν (ΕE) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».

Εν όψει της επιλογής κριτηρίων χορήγησης αδειών φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2016 σύμφωνα με τον ως άνω Κανονισμό και ενσωμάτωσής τους στην Εθνική νομοθεσία έως 31 Δεκεμβρίου 2015, παρακαλούμε όπως καλέσετε με κάθε πρόσφορο μέσο τους παραγωγούς στην περιοχή ευθύνης σας, για υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση των αδειών αυτών.

Οι δηλώσεις αυτές θα υποβληθούν την χρονική περίοδο από 15 Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου 2015 και θα περιέχουν τα ελάχιστα στοιχεία i) της αιτούμενης έκτασης ii) της περιοχής (Νομός) στην οποία υποβάλλεται η δήλωση αυτή καθώς και iii) αν ο ενδιαφερόμενος διαθέτει ιδιόκτητο ή ενοικιαζόμενο αγροτεμάχιο για την αιτούμενη έκταση.

Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας και όχι αργότερα από τις 20 Δεκεμβρίου 2015, οι ΔΑΟΚ αποστέλλουν στην υπηρεσία μας ηλεκτρονικά, πίνακα (excel) στον οποίο φαίνονται ο αριθμός των αιτήσεων, η συνολική αιτούμενη έκταση και ο αριθμός των παραγωγών που διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας για την αιτούμενη έκταση.

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι οι συγκεκριμένες δηλώσεις ενδιαφέροντος δεν αποτελούν αίτηση για χορήγηση άδειας φύτευσης καθώς η διαδικασία σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και προτεραιότητας που θα αποφασιστούν θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά από 1ης Μαρτίου 2016.

Θα πρέπει επίσης να ενημερωθούν οι παραγωγοί ότι σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί μέχρι αυτή τη στιγμή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι άδειες φύτευσης που θα χορηγούνται από το 2016 και μετά δεν ενισχύονται οικονομικά μέσω του προγράμματος αναδιάρθρωσης (για τις άδειες φύτευσης ενισχύεται μόνο η δράση της υποστύλωσης).

Αντίθετα δικαιώματα φύτευσης μέσω του Εθνικού Αποθεματικού, δικαιώματα αναφύτευσης και δικαιώματα από μεταβίβαση που έχουν χορηγηθεί έως τις 31/12/2015 είτε έχουν μετατραπεί σε άδειες είτε όχι, ενισχύονται μέσω του προγράμματος αναδιάρθρωσης κανονικά.

Παρακαλούμε για την ευρεία ενημέρωση των παραγωγών και την τήρηση των ανωτέρω ημερομηνιών καθώς η διαδικασία δήλωσης ενδιαφέροντος για χορήγηση αδειών φύτευσης μπορεί να είναι πολύ βοηθητική όσον αφορά την τελική επιλογή των κριτηρίων.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Πηγή: www.agronews.gr

NewsLetter

Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε κάθε νέα δημοσίευση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας

Σχετικές δημοσιεύσεις