Συγκεκριμένες προδιαγραφές πρέπει να έχουν τα εσπεριδοειδή σύμφωνα με έγγραφο της ΔΑΟΚ Αργολίδας που κοινοποίησε ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Incofruit – Hellas

Οι προδιαγραφές εμπορίας είναι οι εξής:

Απαγορεύεται η διακίνηση εσπεριδοειδών προς τις αγορές απευθείας απ’ το χωράφι, χωρίς να έχουν υποστεί τυποποίηση και συσκευασία. Έλεγχοι θα γίνονται από τις Αρμόδιες αρχές σε όλα τα στάδια διακίνησης και θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί σε ότι αφορά την περιεκτικότητα σε χυμό (μεγαλύτερη του 33% στα πορτοκάλια, 25% στα Λεμόνια και 33% για τις κλημεντίνες), τον χρωματισμό και τον κατάλληλο βαθμό ωριμότητας (για τα πορτοκάλια ο δείκτης ωριμότητας σάκχαρα/οξέα να είναι μεγαλύτερος του 6,5)

Η κατάσταση ωριμότητάς τους έχει ιδιαίτερη σημασία διότι τους επιτρέπει να αντέξουν στις συνθήκες μεταφοράς και μεταχείρισης και να φθάσουν στον τόπο προορισμού σε καλή κατάσταση.

Πριν την έναρξη της συγκομιδής, οι ενδιαφερόμενοι έμποροι θα πρέπει να αποστείλουν αντιπροσωπευτικά δείγματα εσπεριδοειδών στο ΠΚΠΦ&ΠΕ Ναυπλίου και να λάβουν θετική απάντηση την οποία θα επιδεικνύουν στον αρμόδιο ελεγκτή της Υπηρεσίας μας.

Για τα εσπεριδοειδή που θα υποστούν την τεχνική του αποπρασινισμού θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους μετέπειτα χειρισμούς διότι οι καρποί καθίστανται εξαιρετικά ευαίσθητοι, υποβαθμίζονται εύκολα και γρήγορα, με αποτέλεσμα να φθάνουν στον προορισμό τους με σαπίσματα και επιφανειακές αλλοιώσεις. Για τον σκοπό αυτό η μεταφορά των καρπών συνιστάται να γίνεται μόνο με ψυκτικά μέσα μεταφοράς (ψυγεία). Στα μέσα συσκευασίας θα τίθεται η ένδειξη «DΕGREΕΝΕD» (Αποπρασινισμένα).

Απαγορεύεται η χρήση χρωστικών ουσιών ή άλλων ουσιών που μπορούν να αλλάξουν το χρώμα των καρπών είτε ξεχωριστά, είτε σε μίγμα με το κερί. Οι καρποί εσπεριδοειδών που θα έχουν πρόσθετες χρωστικές ουσίες θα αντιμετωπίζονται ως νοθευμένα τρόφιμα, θα δεσμεύονται και θα επιβάλλονται διοικητικές (πρόστιμο 500-30.000 ευρώ) και ποινικές κυρώσεις (φυλάκιση τουλάχιστον 3 μηνών), σύμφωνα με το νόμο 4235/2014.

Οι αναγγελίες των πρώτων φορτίων της φετινής εξαγωγικής περιόδου θα πρέπει ναγίνουν τουλάχιστον 24 ώρες πριν τη φόρτωση και οπωσδήποτε πριν την έναρξη της συσκευασίας, ώστε να υπάρχει το περιθώριο ελέγχου τήρησης των προδιαγραφών εμπορίας.

Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος το φορτίο πρέπει να συνοδεύεται με έντυπη αναγγελία, πρωτοκολλημένη από την αρμόδια Υπηρεσία. Αν μετά από έλεγχο διαπιστωθεί φορτίο χωρίς αναγγελία, τότε ο εξαγωγέας θα παραπέμπεται στην Επιτροπή Κυρώσεων, για την επιβολή προστίμου (3.000-10.000 €).

Επίσης, η αποστολή φορτίου χωρίς έλεγχο, ενώ αυτό έχει επιλεγεί για έλεγχο από το σύστημα και δεν έχει απαλλαγεί από τον αρμόδιο ελεγκτή, θεωρείται ως άρνηση ελέγχου και τιμωρείται με πρόστιμο (1.000 – 30.000 €) και ποινικές κυρώσεις (φυλάκιση τουλάχιστον 3μηνών).

Σύμφωνα με τον agrotypos.gr, στη δήλωσή του ο κ. Γεώργιος Πολυχρονάκης, Ειδικός Σύμβουλος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Incofruit – Hellas, αναφέρει ότι «χαιρετίζουμε αυτή την πρωτοβουλία με σαφείς οδηγίες για την διασφάλιση της φήμης των προϊόντων μας ως και την προσαρμογή του εμπορίου στις προδιαγραφές εμπορίας. Συνιστούμε την πιστή εφαρμογή των συγκεκριμένων οδηγιών που προβλέπονται από την Ενωσιακή και Εθνική Νομοθεσία και για τυχόν παραβιάσεις που θα υποπέσουν στην αντίληψή σας απευθυνθείτε στα Γραφεία του Συνδέσμου».

Πηγή: www.agrotypos.gr

NewsLetter

Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε κάθε νέα δημοσίευση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας

Σχετικές δημοσιεύσεις