Συγκεκριμένες προδιαγραφές πρέπει να έχουν τα εσπεριδοειδή σύμφωνα με έγγραφο της ΔΑΟΚ Αργολίδας που κοινοποίησε ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Incofruit – Hellas

Οι προδιαγραφές εμπορίας είναι οι εξής: Απαγορεύεται η διακίνηση εσπεριδοειδών προς τις αγορές απευθείας απ’ το χωράφι, χωρίς να έχουν υποστεί τυποποίηση και συσκευασία. Έλεγχοι θα γίνονται από τις Αρμόδιες αρχές σε όλα τα στάδια διακίνησης και θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί σε ότι αφορά την περιεκτικότητα σε χυμό (μεγαλύτερη του 33% στα πορτοκάλια, 25% στα Λεμόνια και 33% για τις κλημεντίνες), τον χρωματισμό και τον κατάλληλο βαθμό ωριμότητας (για τα πορτοκάλια ο δείκτης ωριμότητας σάκχαρα/οξέα να είναι μεγαλύτερος του 6,5) Η κατάσταση ωριμότητάς τους έχει ιδιαίτερη σημασία διότι τους επιτρέπει να…

Περισσότερα