Η κτηνοτροφία ως ευκαιρία για τους ορεινούς Δήμους της Πελοποννήσου

«Η κτηνοτροφία ως ευκαιρία για τους ορεινούς Δήμους της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας. Ευκαιρίες για προγραμματισμένη και οργανωμένη ανάπτυξη του κτηνοτροφικού κλάδου» Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και η Περιφέρεια Πελοποννήσου / Π.Ε. Μεσσηνίας σας προσκαλούν να παρα­βρεθείτε στην ημερίδα με τίτλο: «Η κτηνοτροφία ως ευκαιρία για τους ορεινούς Δήμους της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας. Ευκαιρίες για προγραμματισμένη και οργανωμένη ανάπτυξη του κτηνοτροφικού κλάδου». Η ημερίδα απευθύνεται σε επιστήμονες, υπηρεσιακούς παράγοντες, απασχολούμενους στον πρωτογενή τομέα και γενικότερα εμπλεκόμενους στον τομέα αυτό.

Περισσότερα

Κτηνοτροφικά πάρκα είναι η μόνη άμεση λύση για την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα

Κτηνοτροφικά πάρκα είναι η μόνη άμεση λύση για την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα. Το έλλειμμα που παρουσιάζει η χώρα στα κτηνοτροφικά προϊόντα είναι σοβαρό και ως εκ τούτου πρέπει να επικεντρωθεί η πολιτική του ΠΑΑ στην ανάπτυξη της κτηνοτροφίας και των συναφών κλάδων. Σοβαρή παράμετρος στη στήριξη της κτηνοτροφίας είναι το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας που παρουσιάζει το εγχώριο προϊόν σε σχέση με τα δυτικοευρωπαϊκά. Η προώθηση των εγχώριου γενετικού υλικού με προσεκτικά κριτήρια μπορεί να δώσει προστιθέμενη αξία στο κτηνοτροφικό προϊόν εξασφαλίζοντας την ιδιαιτερότητα των παραγόμενων προϊόντων.

Περισσότερα